AAU logo
EXPLORING EXPERIMENTAL CITIES

EXPLORING EXPERIMENTAL CITIES

September 21-23 the conference 'Exploring Experimental Cities' will focus on how experimental urban development can contribute to making more liveable and sustainable cities.

Time

21.09.2017 kl. 08.30 - 23.09.2017 kl. 19.00

Description

 

EXPLORING EXPERIMENTAL CITIES 

Fremtidens byer skal skabes gennem eksperimenter 

21.-23. september sætter konferencen Exploring Experimental Cities fokus på, hvordan eksperimenterende byudvikling kan bidrage til at skabe mere leve- og bæredygtige byer. Konferencen foregår i Københavns Sydhavn og i Carlsberg Byen – begge områder, der i disse dage oplever en voldsom udvikling – på godt og ondt. 

Læs programmet her

På konferencen vil 200 forskere, planlæggere, developere og aktivister fra hele verden diskutere mulighederne og udfordringerne ved at arbejde mere eksperimenterende med udviklingen af byer. 

Vi har inviteret nogle af de ledende forskere og praktikere i feltet til at rammesætte dagene. 

Om morgenen vil der være keynote talks fra bl.a.: 

Jason Roberts - "How to make communities blossom"

Indy Johar - "Democratizing cities"

Andrew Karvonen - "Framing the experimental city"

Torange Khonsari - ”Community led urban development

Om eftermiddagen kan man vælge mellem en række breakout-sessions, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på, hvordan byen bliver gjort "governable", demokratiske design-eksperimenter, det midlertidiges rolle, leg i offentlige rum samt talt om en række konkrete erfaringer med byeksperimenter. 

Som en tilføjelse til det faglige program bliver konferencen rammesat af fire byeksperimenter, udarbejdet af særligt inviterede grupper fra Aarhus, Dallas, Berlin og Istanbul. Her kan man opleve et turistbureau fra fremtiden, et forsøg med oppustelige bygningsværker lavet af genbrugsplastik og meget andet! 

Se det fulde program og tilmeld dig på www.experimentalcities.com

__________________________________________________________________________________________

EXPLORING EXPERIMENTAL CITIES 

The cities of the future will be developed through experimentation 

September 21-23 the conference 'Exploring Experimental Cities' will focus on how experimental urban development can contribute to making more liveable and sustainable cities. 

The conference takes place in Sydhavn in Copenhagen and in Carlsberg Byen - both areas that are currently undergoing radical change - for better and for worse. 

Read the programme here

At the conference, 200 researchers, planners, developers, students and activists from all over the world will discuss opportunities and challenges for working in a more experimental way with development of cities. We have invited some of the leading researchers and professionals in the field to frame the days. Thursday and Friday morning we will have keynote talks from: 

Jason Roberts - "How to make communities blossom"

Indy Johar - "Democratizing cities"

Andrew Karvonen - "Framing the experimental city"

Torange Khonsari - ”Community led urban development

In the afternoon you will choose from a number of breakout-sessions. Some of the themes are: how the city becomes “governable”, democratic design experiments, urban ecology experiments, the role of temporary urbanism, the right to the city and play in public space. 

As an addition to the academic programme the conference will host four urban experiments, developed by specially invited groups from Århus, Dallas, Berlin and Istanbul. In these you can experience a tourist agency from the future, an experiment with inflatable constructions made of recycled plastic and much more! 

See the full program and sign up at www.experimentalcities.com

 

Price

1375DKK for professionals/researchers/planners/developers and 375DKK for students/activists.

Host

EXPERIMENTAL CITIES

Address

A. C. Meyers Vænge 15

Registration Deadline

21.09.2017 kl. 00.00

Register at

http://experimentalcities.com/registration/

More information

http://experimentalcities.com

Events at AAU

See the list