AAU logo
Research

ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION, MASTER

Group work with people from different countries

Cathrine Olesen, International Marketing, 2013-2015.

ENGLISH

I have been enrolled in the Master degree International Marketing at Aalborg University from 2013-2015. I knew from the beginning that I wanted to study marketing and have an international perspective on my degree in order to broaden my job opportunities. I also did my bachelor degree at Aalborg University, and through that I knew how the problem based learning (PBL), group work and the close collaboration with companies would strengthen me to use my theoretical knowledge in real life situations.

The international perspective of the study has been very educational as all the lectures were taught in English and I have been challenged to practice my English skills both orally and written. As the master is taught in English I have been working in groups with people from different countries, who have other perspectives on marketing and group work, which has been interesting and challenging to combine all these views in one project. However these things help you to get a cross-culture understanding and prepare you to work in international companies. 

In the third semester you have the opportunity to specialize your master in a more specific way. I have always been interested in China, and wanted to take a semester at a University in Shanghai, which has broadened my knowledge of the Chinese culture and the Chinese consumers behaviour. The knowledge from this semester was the basis for the topic of my master thesis. So for me the international perspective and the opportunity to specialize the education to my own interest was the reason why Aalborg University was the right choice. 

 

DANSK

Jeg har studeret min kandidat i International Marketing på Aalborg Universitet fra 2013-2015. Jeg vidste fra starten at jeg ønskede at studere marketing og have et international perspektiv på min uddannelse for at udvide mine jobmuligheder. Jeg studerede også min bachelor på Aalborg Universitet, og havde derigennem kendskab til problem baseret læring (PBL), gruppearbejde og det tætte samarbejde med erhvervslivet, som ville styrke mig til at anvende min teoretiske viden i virkelige situationer.

Det internationale perspektiv på studiet har været meget lærerigt, da alle forelæsninger har været på engelsk og derigennem blevet udfordret I at øve mine engelsk kompetencer både mundtligt og skriftligt. Eftersom uddannelsen er på engelsk har jeg arbejdet i grupper med mennesker fra forskellige lande, som har andre perspektiver på marketing og gruppearbejde, hvilket har været interessant og udfordrende at kombinere alle disse syn i et projekt. På trods af det, hjælper det dig til at få en tværkulturel forståelse og forberede dig til at arbejde i internationale virksomheder.

På tredje semester har du mulighed for at specialisere din uddannelse i en mere specifik retning. Jeg har altid været interesseret i Kina og ønskede derfor at tage et semester på et kinesiske universitet i Shanghai, hvilket har udvidet min viden om den kinesiske kultur og deres forbrugsadfærd. Den viden fra mit semester i Kina var grundlaget for valget af speciale området. For mig har det international perspektiv og muligheden for at specialisere uddannelsen efter min egen interesse været grunden til at Aalborg Universitet var det rigtige valg.