Research
23.11.2021 ”PERSPEKTIVER PÅ INTEGRATION AF ENTREPRENØRSKAB I UDDANNELSERNE PÅ AAU

23.11.2021 ”PERSPEKTIVER PÅ INTEGRATION AF ENTREPRENØRSKAB I UDDANNELSERNE PÅ AAU"

At udvikle de studerendes entreprenante kompetencer og mindset er en prioritet på AAU, og der er stigende interesse for, hvordan vi kan opnå dette mål. Med afsæt i oplæg omkring forskningsresultater fra Ina Drejer, AAU Business School samt erfaringer fra projektet Startup i Praksis, der i 2020 vandt DSEBs (Danish Society for Education and Business’) innnovations- og entreprenørskabspris, kommer vi på seminaret til at arbejde med at besvare spørgsmål som: Er entreprenørskab overhovedet relevant set fra de studerendes perspektiv? Hvordan kan vi udvikle AAU’s uddannelser, således at flere studerende får entreprenante erfaringer i løbet af deres studietid? Hvordan kan vi understøtte udviklingen af kompetencer og mindset? Hvordan ser fremtiden ud for entreprenørskab i uddannelserne på AAU?

Time

23.11.2021 kl. 12.00 - 16.00

Description

På AAU Innovation, tror vi på, at en af måderne, hvorpå vi kan nå dette mål, er at integrere entreprenørskabstænkning i de videregående uddannelser. Vi ser et stort potentiale i at lade studerende udvikle deres egne ideer, der er baseret på akademisk viden, og som skaber værdi for andre. Ved at arbejde på denne måde udvikler de studerende kompetencer, der kan hjælpe dem til at starte egen virksomhed, og samtidig udvikler de i processen en selvbevidsthed, som kan ruste dem til deres fremtidige karriere generelt.

På dette seminar vil vi dele professor Ina Drejers forskningsresultater, der belyser AAU studerendes interesse for iværksætteri og deres forudsætninger for at kunne gå iværksættervejen. Desuden deler vi erfaringer fra vores deltagelse i det nationale projekt ”Startup i Praksis”, herunder hvordan vi i projektet har skabt rammerne for, at de studerendes kan udvikle entreprenante kompetencer, mens de tager et projektorienteret forløb (praktik) i deres egen virksomhed.

Med baggrund i disse oplæg kommer vi på seminaret til at arbejde med at besvare spørgsmål som:

Er entreprenørskab overhovedet relevant set fra de studerendes perspektiv?
Hvordan kan vi udvikle AAU’s uddannelser, således at flere studerende får entreprenante erfaringer i løbet af deres studietid?
Hvordan kan vi understøtte udviklingen af kompetencer og mindset? Hvordan ser fremtiden ud for entreprenørskab i uddannelserne på AAU?

Program

12.00: Frokost og netværk

13:00: Velkommen og introduktion. Dorte Stigaard, Direktør AAU Innovation

13.30: Hvad er potentialet for, at AAU studerende bliver entreprenører? Ina Drejer, Professor ved AAU Business School

14.00: Hvordan udvikler vi de studerendes entreprenante mindset på AAU? Erfaringer og perspektiver fra projektet Startup i Praksis. Jesper Vestergaard, projektleder ved AAU Innovation

14:30: Gruppediskussioner, erfaringsdeling på tværs af fakulteter

15:30: Opsamling

16:00 Tak for i dag

Sted

NOVI, Niels Jernes vej 14, 9220 Aalborg Øst, lokale 4-117

Tilmelding 

Tilmelding sker via følgende link: https://aau.plan2learn.dk/Signup.aspx?id=421789

Spørgsmål vedrørende tilmelding:
Malene Østerbæk Eriksen
moeri@adm.aau.dk
 

 

Events

See the list