AAU logo
Research

Doctoral Defense by Carsten Reidies Bjarkam

The Department of Clinical Medicine, Aalborg University and Aalborg University Hospital are pleased to invite to doctoral defense by senior consultant, professor, Carsten Reidies Bjarkam, who will defend the thesis entitled: Stereotaxic procedures in the Göttingen minipig - Promises, Pitfalls & Practicalities

Time

28.02.2020 kl. 13.00 - 19.00

Description

The defense will take place

Friday, February 28th, 2020, 1.00 PM
In the Auditorium at Aalborg University Hospital, South

After the defense there will be held a reception. All are welcome.


Assessment Committee

Professor Christophe Destrieux
Université François Rabelais de Tours
Service de Neurochirurgie Laboratoire d’Anatomie, Faculté de Médecine
France

Professor Eirik Helseth
Department of Neurosurgery
Rikshospitalet
Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine
University of Oslo
Norway

Professor Henrik Nielsen (Chair)
Department of Clinical Medicine
Aalborg Universit
Department of Infectious Diseases
Aalborg University Hospita
Denmark

 

Danish Abstract

Grise bruges i stigende omfang i eksperimentel hjerneforskning, som en økonomisk og etisk mere acceptabel stordyrsmodel end non-humane primater, da grisens relativt store hjerne, i forhold til smådyr som rotte og mus, muliggør hjerneskanninger og kirurgi med udstyr tilgængeligt på de fleste universitetshospitaler.

Der har således igennem de sidste årtier været et voksende behov for at kunne implantere eksperimentelt udstyr, stamceller og lægemidler præcist i bestemte hjerneområder hos grisen. Afhandlingen sammenfatter og diskuterer hvorledes vi har udviklet og optimeret de nødvendige neurokirurgiske teknikker hertil, så grise stereotaxi i dag kan udføres med samme præcision og udstyr, som man finder på de kliniske neurokirurgiske afdelinger.

Ligeledes har det været nødvendigt at belyse grisens hjerneanatomi nøje så bestemte hjernestrukturer præcist kan udpeges og målsøges. Hertil er udviklet indstøbnings- og skæreværktøj, som muliggør anatomisk håndtering af den relativt store grisehjerne. Det tilvejebragte hjernemateriale er hernæst blevet analyseret mikroskopisk, hvorved minigrisens storhjernebark og underliggende storhjernestrukturer kunne inddeles i en række veldefinerede områder og sammenfattes i et cytoarkitektonisk atlas tilgængeligt på http://www.cense.dk/minipig_atlas/index.html.

Det konkluderes at de tilvejebragte stereotaktiske procedurer og udstyr, samt etablerede storhjerneatlas, på væsentlige områder har faciliteret brugen af grisen som neurovidenskabeligt forsøgsdyr, om end man altid bør tænke nøje over, hvorfor man vælger at udføre sit projekt i en grisemodel, fremfor på menneske, non-humane primater eller smådyr.

Events

See the list