AAU logo
Research

Doctoral Defense by Gunnar Lauge Nielsen

The Department of Clinical Medicine, Aalborg University and Aalborg University Hospital are pleased to invite to doctoral defense by consultant, associate professor Gunnar Lauge Nielsen, who will defend the thesis entitled: Prognosis for pregnancies in diabetic women - Register-based follow-up studies with emphasis on somatic and cognitive outcome including the effect of maternal metabolic regulation during pregnancy

Time

30.01.2020 kl. 13.00 - 19.00

Description

The defense will take place

Thursday January 30, 2020
Time: 13.00
The Auditorium, Forskningens Hus
Aalborg University Hospital

After the defense there will be held a reception. All are welcome.

 

 

Assessment Committee

Professor Peter Dam
Center for Pregnant Women with Diabetes Department of Obstetrics, Rigshospitalet
Institute of Clinical Medicine, Faculty of Health and Medical Sciences,
University of Copenhagen, Denmark

Professor Henning Beck-Nielsen
Department of Clinical Medicine
University of Southern Denmark

Professor Peter Vestergaard (Chair)
Department of Clinical Medicine
Aalborg University
Department of Internal Medicine
Aalborg University Hospital

 

 

Afhandlingen omfatter 8 artikler baseret på analyser af en kohorte på 923 registrerede graviditeter med 741 levende fødte børn hos mødre med diabetes i Nordjylland mellem 1976 og 2003 samt 1 artikel fra Ungarn.

Den første rent deskriptive opgørelse omfattede hyppigheden af bl.a. abort, dødfødsel, perinatal mortalitet, misdannelser, kejsersnit samt fødselsvægt og gestationsalder. Perinatal mortalitet og andelen med large for date var højere hos mødre med diabetes end i baggrundsbefolkningen.

I de næste studier påvistes en klar sammenhæng mellem dårlig blodsukkerregulering (HbA1c) i de forskellige trimestre og større risiko for et dårligt udkomme (abort, dødfødsel og alvorlig misdannelse). Sammenhængen var dog ikke så stærk, at et højt HbA1c tidligt i graviditeten kunne bruges til sikkert at forudse udkommet i den enkelte graviditet.

Analyser byggende på det ungarske Misdannelsesregister med over 22.000 børn med misdannelser bekræftede, at maternel diabetes er forbundet med øget risiko for specifikke misdannelser af hjerte, nyrer og skelet.

I efterfølgende danske studier (inkluderede drenge født på Rigshospitalet) sammenlignedes drengenes (n=278) egnethed til militærtjeneste, højde, vægt og intelligens kvotient (IQ) målt ved session med en kontrolgruppe udtrukket fra CPR registret. Kassationsfrekvensen var lidt højere (53% vs. 45%), vægten mellem 1 og 6 kg højere og gennemsnitlig IQ en anelse lavere hos drenge født af mødre med diabetes. Der var ikke nogen sikker sammenhæng mellem hverken mødrenes HbA1c eller blodsukker under graviditeten og sønnernes IQ.

Ved langtidsopfølgning (8-35 år) af 691 børn født af mødre med diabetes sammenlignet med den nordjyske befolkning var der ingen forskel i dødelighed. I de første 2 leveår var børn født af mødre med diabetes oftere indlagt på sygehus, men efter 2 år var denne forskel forsvundet.

Sammenfattende havde graviditeter hos mødre med diabetes øget risiko for dårligt perinatalt udkomme (specielt ved højt HbA1c) samt for at være indlagt på sygehus i de første 2 leveår. Herefter var sygelighed og sessionsudkomme (hos drengene) næsten som i baggrundsbefolkning.

Host

Klinisk Institut, AAU og Aalborg Universitetshospital

Address

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Events

See the list