AAU logo

Ph.D. defence by Simon Ladefoged Rasmussen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Læge Simon Ladefoged Rasmussen, Mave- og tarmkirurgisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Diagnostic and Prognostic Potential of Hypermethylated DNA in Colorectal Cancer - A plasma based biomarker study

Time

12.01.2018 kl. 13.00 - 12.01.2018 kl. 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 12. januar 2018 kl. 13.00
I auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.


Vejledere

Ole Thorlacius-Ussing, professor, overlæge, dr. med.
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Henrik Krarup, overlæge, ph.d.
Afsnit for Molekylærdiagnostik og Klinisk Biokemi
Aalborg Universitetshospital

Poul Henning Madsen, MSc
Afsnit for Molekylærdiagnostik og Klinisk Biokemi
Aalborg Universitetshospital

Kåre Sunesen, 1. reservelæge, ph.d.
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital
 

Bedømmere

Ursula Falkmer
Professor, overlæge, Ph.D.
Onkologisk Afdeling, Aalborg University Hospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Per J. Nilsson
Lektor, M.D. Ph.D.
Department of Molecular Medicine and Surgery
Karolinska University Hospital

Mads Thomassen
Molekylærbiolog, lektor, Ph.d.
Human Genetik, Klinisk Institut
Odense Universitetshospital

Om ph.d.-afhandlingen

Afhandlingen omhandler DNA hypermethylering som blodbåren markør for kræft i tyk- og endetarmen. DNA hypermethylering er ændringer i geners funktion og ses tidligt i omdannelsen fra normale celler til kræftceller. Fragmenter af hypermethyleret DNA kan isoleres fra blodprøver og potentielt bruges som en blodbåren markør for kræft i tyk- og endetarmen (KRC).

Vi har identificeret en DNA hypermethyleringsprofil, som har en sensitivitet på 90.7% og en specificitet på 72.5% for KRC. Den nuværende afføringsprøve, som anvendes i det danske screeningsprogram for KRC, har en lignende sensitivitet og specificitet. Hermed kan blodprøven principielt erstatte den nuværende afførringsbaserede screeningsundersøgelse. Testen ville derfor kunne udvælge de patienter, som opfordres til at få foretaget en kikkertundersøgelse af tyktarmen.

Ydermere fandt vi, at langt hovedparten af de undersøgte hypermethyleringsmarkører var udtryk for en dårlig prognose hos patienter med KRC. Patienter med mindre end 5 hypermetylerede gener, havde en 5 års overlevelse på 79.2% i modsætning til 40.6% hos patienter med mere end 10 hypermetylerede gener. Specielt var tilstedeværelsen af RARB og RASSF1A hypermethylering et dårligt prognostisk tegn, hvor mortaliteten er to til tre gange forøget indenfor de første 5 år. Et højt antal hypermethyleringer var endvidere associeret med en fordoblet risiko for recidiv indenfor tre år, hvilket dog ikke var statistisk signifikant.

Som konklusion ser det ud til, at et panel af syv markører kan anvendes som screeningstest for KRC. Ydermere har patienter med et højt antal af disse markører en dårlig prognose og en øget risiko for at sygdommen kommer igen. Disse fund er sammenlignelige med tidligere studier og fordrer validering i fremtidige studier for at sikre deres kliniske brugbarhed.

Host

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Address

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Events at AAU

See the list