AAU logo

Ph.D. defense by Karina Frahm Kirk

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Karina Frahm Kirk, Infektions-medicinsk Afdeling, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: Campylobacter concisus & Inflammatory Bowel Disease - Insights through cultivation and whole-genome sequencing

Time

31.03.2017 kl. 14.00 - 17.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 31. marts 2017 kl. 14.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

Henrik Nielsen, Professor, dr. med.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Hans Linde Nielsen, MD, PhD
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Ole Thorlacius-Ussing, Professor, dr. med.
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital


Bedømmere

Henrik Vorum (formand)
Klinisk Professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Dr. Georgina Hold, BSc, PhD
School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition
University of Aberdeen, Institute of Medical Sciences
Scotland, United Kingdom

Andreas Munk Petersen, Overlæge, PhD
Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling
Hvidovre Sygehus, Region Hovedstaden

 

Om ph.d.-afhandlingen

Ætiologien bag kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er ukendt. Den generelle opfattelse er dog, at sygdommen skyldes et uhensigtsmæssigt immunrespons udløst af en eller flere mikroorganismer, hos genetisk prædisponerede individer. In-vitro studier har vist, at bakterien Campylobacter concisus har flere patogene egenskaber, der kan medføre invasion og ødelæggelse af epitelceller med opregulering af det inflammatoriske respons i tarmen til følge.

Campylobacter concisus har tidligere har været associeret til gastrointestinale sygdomme, såsom langvarig diarré og IBD og tidligere studier har fundet en højere forekomst af C. concisus DNA i prøver fra patienter med IBD sammenlignet med raske. Studier, der har påvist levende C. concisus ved dyrkning fra tarmbiopsier, er sparsomme.

Til studierne i denne ph.d.-afhandling indsamlede vi spyt, afføring og tarm- biopsier til undersøgelse for C. concisus, fra i alt 87 personer. Vi beskrev en ny dyrkningsmetode af C. concisus fra biopsier, med hvilken vi fandt, at antallet af personer med levedygtige C. concisus i tarmen var høj, både hos IBD patienter og hos raske. Patienter med IBD der havde de mest udtalte kliniske symptomer havde en højere forekomst af C. concisus sammenlignet med de øvrige grupper, hvilket kunne antyde, at en større mængde bakterier er sygdomsassocieret.

Udvalgte C. concisus isolater blev analyseret ved hel-genom-sekventering med efterfølgende typning af forskellige gensekvenser. Isolaterne fordelte sig i to genomospecies, der ikke viste association til den kliniske tilstand. Det var tydeligt, at individer kan koloniseres af flere forskellige C. concisus stammer, selv i samme lokalisation. Vi undersøgte genomerne for potentielle virulens-gener, tidligere beskrevet for C. concisus. Her var der ligeledes ingen forskel mellem grupperne og dermed heller ingen association til den kliniske tilstand.

Afhandlingen bidrager med en detaljeret beskrivelse af en større samling C. concisus isolater fra tarm biopsier, der ikke tidligere er opnået. I øvrigt belyses forekomsten og heterogeniteten af C. concisus i forskellige kliniske tilstande, og hos den enkelte.

Host

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Address

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Events at AAU

See the list