Research

PhD defense by Christina Horsager Pedersen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Christina Horsager Pedersen, Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Food addiction comorbid to mental disorder

Time

11.12.2020 kl. 13.00 - 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 11. dec. 2020 kl. 13.00.
På grund af Covid-19 afholdes forsvaret online via Zoom.
Tilmelding skal ske via mail til: inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk


Vejledere

Hovedvejleder:
Professor Marlene Briciet Lauritsen, MD, DMSc
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
Klinisk Institut, Aalborg Universitet,
Aalborg, Danmark

Medvejleder:
Professor Søren Dinesen Østergaard, MD, Ph.d.
Afdeling for Depression og Angst,
Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet,
Aarhus, Danmark

Bedømmere       

Formand for bedømmelseskomiteen
Professor Ulrik Schiøler Kesmodel, MD, Ph.d.
Afdeling for Gynækologi og Obstetrik,
Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet,
Aalborg, Danmark

Professor Jens Meldgaard Bruun, MD, Ph.d.
Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus, Danmark
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet,
Aarhus, Danmark

Professor Fernando Fernández-Aranda, Ph.d.
Department of Psychiatry,
University Hospital of Bellvitge, Barcelona, Spain
School of Medicine, University of Barcelona, Spain


Om ph.d.-afhandlingen

Madafhængighed beskriver en afhængighed af primært højt forarbejdet mad, der har et stort indhold af kulhydrater og mættet fedt. Indtag af højt forarbejdede madvarer er stærkt belønnende, og kan have et afhængighedsskabende potentiale, som minder om det, der ses ved afhængighed af andre typer af misbrugsstoffer. Madafhængighed kan undersøges med det selvrapporterede spørgeskema Yale Food Addiction scale 2.0 (YFAS 2.0).

Studier har fundet en klar sammenhæng mellem madafhængighed og overvægt. Overvægt er hyppigt forekommende blandt individer med psykisk lidelse, desuden er der en høj forekomst af afhængighedslidelser i denne gruppe. Derfor kunne madafhængighed potentielt udgøre et vigtigt bindeled mellem psykisk lidelse og overvægt. Det primære formål med dette ph.d.-projekt var derfor at undersøge udbredelsen af madafhængighed hos voksne og unge med psykisk lidelse. Et andet formål var at estimere udbredelsen af madafhængighed i den generelle befolkning.

Food Addiction Denmark (FADK) Projektet omfattede en større national webbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor i alt 5.000 voksne og 3.529 unge med en psykisk lidelse og 5.000 voksne og 3.750 unge fra den generelle befolkning blev tilfældigt udtrukket til at deltage. Data fra spørgeskemaundersøgelsen blev koblet med data fra de danske registre, hvilket muliggjorde omfattende bortfaldsanalyser.

Studierne viste, at madafhængighed er forholdsvist hyppigt i den generelle population af voksne i Danmark, men betydeligt mere udbredt i populationen med psykisk lidelse. Blandt unge i den generelle befolkning var der en forholdsvis lav forekomst af symptomer på madafhængighed, men resultaterne tyder på hyppigere forekomst hos unge med psykose- og affektive lidelser.

Studierne i denne ph.d.-afhandling bekræftede således, at madafhængighed ofte forekommer samtidig med andre psykiske lidelser, hvilket potentielt kan føre til overvægt. Disse fund er vigtige for den fremtidige forskning inden for feltet, da de er med til at belyse nogle af de komplekse mekanismer, der potentielt ligger til grund for udviklingen af overvægt hos personer med psykisk lidelse. Denne viden kan potentielt bidrage til udvikling af nye strategier, som fremover kan sikre bedre forebyggelse og behandling af overvægt hos mennesker med psykisk lidelse.

Host

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Address

Online via Zoom

Registration Deadline

09.12.2020 kl. 15.00

Register at

inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk

Events

See the list