Research

PhD defense by Elin Danielsen Lunde

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Elin Danielsen Lunde, Kardiologisk afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Atrial fibrillation and socioeconomic inequality Risk, treatment, and social consequences

Time

28.01.2022 kl. 13.00 - 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 28. januar 2022 kl. 13:00
Online via zoom: https://aaudk.zoom.us/j/66384677407

Vejledere

Professor Sam Riahi, MD, PhD
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

Professor Emeritus Mogens Lytken Larsen, MD, DMSc
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Associate professor Albert Marni Joensen, MD, PhD
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

Professor Kirsten Fonager, MD, PhD
Department of Social Medicine, Aalborg University hospital

Associate professor Søren Lundbye-Christensen, MSc, PhD
Unit of Clinical Biostatistics and AF Study Group, Aalborg University Hospital


Bedømmere

Associated professor Ashkan Eftekhari
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital,
Aalborg, Denmark (chairman)

Professor Emeritus Mårten Rosenqvist
Karolinska Institutet, Danderyd University Hospital, Stockholm, Sweden

Associate professor Ulrik Dixen
Amager Hvidovre Hospital,
University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark


Om ph.d.-afhandlingen

Atrieflimren (AF) er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse på verdensplan og kan medføre alvorlige konsekvenser som apopleksi og hjer-tesvigt. Associationen mellem lav socioøkonomisk position og øget risiko for iskæmisk hjertekarsygdom er velbeskrevet i litteraturen. Tidligere studier der har undersøgt sammenhængen mellem socioøkonomisk position og AF har dog vist inkonsistente resultater. Formålet med ph.d.-afhandlingen var at un-dersøge om der var social ulighed i risikoen for AF, behandling af AF, og om der var sociale konsekvenser associeret med AF.

Afhandlingen bygger på tre studier baseret på nationale danske registre.

Det første studie undersøgte sammenhængen mellem socioøkonomiske faktorer og risikoen for at blive diagnosticeret med AF i aldersgrupperne 35 år, 50 år, 65 år og 80 år.

Det andet studie undersøgte sammenhængen mellem socioøkonomiske faktorer og initiering af oral antikoagulerende (OAC) medicin i henhold til ret-ningslinjer hos patienter med AF med høj risiko for stroke.

Det tredje studie omhandlede sammenhængen mellem incident AF og soci-ale konsekvenser ved at undersøge risikoen for at miste arbejdsevnen.

Host

Department of Clinical Medicine

Address

Online via Zoom

More information

https://aaudk.zoom.us/j/66384677407

Events

See the list