AAU logo
Research

PhD defense by Pirathiv Kugathasan

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Pirathiv Kugathasan, Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Somatic Morbidity and Mortality in Patients with Schizophrenia - A Danish Nationwide Register-based Approach

Time

30.09.2019 kl. 13.00 - 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Mandag den 30. September 2019 kl. 13.00
I Festsalen, Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret foregår på engelsk.
Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.

 

Om ph.d.-afhandlingen

Patienter med skizofreni har en reduceret levetid på 10-20 år sammenlignet med den generelle befolkning. Somatiske sygdomme
(hjerte-kar-lidelser, respiratorisk, kræft mv..) er de primære årsager til den tidlige død. Samtidig er levealderen i den generelle befolkning steget over tid, bl.a. på grund af forbedret behandling af de mest dødelige somatiske sygdomme; denne forbedring har dog ikke gavnet patienter med skizofreni, hvilket forårsager en stigende forskel i levetid mellem disse populationer.

Afhandlingen har til formål at undersøge årsagerne forbundet med den stigende forskel i levealder mellem patienter med skizofreni og den generelle befolkning ved anvendelse af de landsdækkende registre i Danmark.

Det første studie viste, at dødeligheden efter myokardie infarkt (MI) var højere hos patienter med skizofreni sammenlignet med MI kontroller i baggrundsbefolkningen, og forskellen i dødelighedsrate var højest på lang sigt (1 og 5 år) sammenlignet med på kort sigt (30 dage). Det andet studie viste, at sekundær forebyggende kardiovaskulær behandling reducerede dødelighedsraten hos patienter med skizofreni, især når patienterne var intensivt behandlet lå det på niveau med baggrundsbefolkningen. Det tredje studie viste, at patienter med skizofreni havde højere niveau af somatisk multimorbiditet samt højere dødelighedsrate ved samtlige antal af somatiske sygdomme sammenlignet med den generelle befolkning. Resultaterne viste en mere end dobbelt så stor dødelighedsrisiko på tværs af alle somatiske sygdomme hos patienter med skizofreni, selv efter der blev taget højde for antallet af somatiske sygdomme i studieperioden.

Samlet viste resultaterne fra denne afhandling en generel højere dødelighed forbundet med skizofreni, hvilket tyder på at være knyttet til symptomerne associeret med skizofreni som den primære driver til den øget dødelighed. Denne patientgruppe kræver en ekstra
opmærksomhed og indsats for at kunne mindske den stigende forskel i levetid mellem populationerne.

Host

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Address

Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg, Festsalen (Indgang 6, mødelokale C)

Events

See the list