AAU logo
Research

PhD defense by Stine Krogh Venø

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge, Stine Krogh Venø, Kardiologisk Afdeling, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: N-6 and Marine n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Ischemic Stroke

Time

05.04.2019 kl. 13.00 - 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted


Fredag den 5. april 2019 kl. 13.00
I Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital
Sdr. Skovvej 15, Aalborg

Forsvaret er på engelsk.

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.


Vejledere

Professor Erik Berg Schmidt, MD, DMSc, FESC
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Professor Kim Overvad, MD, PhD
Department of Public Health, Aarhus University
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

Senior Researcher Marianne Uhre Jakobsen, MSc, PhD
National Food Institute, Division for Diet, Disease
Prevention and Toxicology, Technical University of Denmark

Senior Biostatistician Søren Lundbye-Christensen, MSc, PhD
Unit of Clinical Biostatistics, Aalborg University Hospital
AF Study Group, Aalborg University Hospital.

Professor Flemming Winther Bach, MD, DMSc
Department of Neurology, Aarhus University Hospital


Bedømmere

Clinical Professor, Henrik Vorum, MD, DMSc (Chairman)
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Professor Julie Lovegrove, BSc, PhD
Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition, University of Reading

Professor Kjetil Retterstøl, MD, PhD
Department of Nutrition, Institute of Basic Medicine Sciences,
University of Oslo

 

Om ph.d.-afhandlingen

Iskæmisk apopleksi er en hyppig årsag til død og invaliditet på verdensplan. Selvom n-6 og marine n-3 fedtsyrer i kosten menes at have en gavnlig effekt på risikoen for udvikling af iskæmisk apopleksi, har resultater fra tidligere studier været inkonsistente. Målet med denne afhandling var at undersøge hypotesen, at et højere indtag samt indhold i fedtvæv af n-6 og marine n-3 fedtsyrer
var associeret med en lavere risiko for udvikling iskæmisk apopleksi.

Afhandlingen var baseret på data fra den danske befolkningsundersøgelse Kost, kræft og helbred, som inkluderede 57,053 danske deltagere på 50-64 år ved rekrutteringstidspunktet. Alle deltagere udfyldte et fødevarefrekvensspørgeskema ved studiestart, som blev brugt til at undersøge deltagernes vanlige kost. Derudover fik deltagerne ved studiestart taget en fedvævsbiopsi, som blev analyseret med gaskromatografi. Potentielle tilfælde af iskæmisk apopleksi blev fundet ved kobling med Landspatientregistret. Alle cases blev valideret og underopdelt på baggrund af TOAST-klassifikationssystemet.

Hypotesen blev undersøgt ved hjælp af fire studier. I Studie I blev associationen mellem indtag af n-6 fedtsyren, linolsyre og risikoen for iskæmisk apopleksi undersøgt ved hjælp af substitutionsmodeller, hvorved et øget indtag af linolsyre og et tilsvarende mindre indtag af mættet fedt, monoumættet fedt eller glykæmiske kulhydrater blev undersøgt. I Studie II blev associationen mellem linolsyre i fedtvæv og iskæmisk apopleksi undersøgt. I Studie III blev både indtaget samt koncentrationen af total marine n-3 fedtsyrer i fedtvæv og de to undertyper EPA og DHA undersøgt i forhold til risikoen for iskæmisk apopleksi. I Studie IV blev sammenhæng mellem indtag af fisk og risikoen for udvikling af iskæmisk apopleksi undersøgt med substitutionsmodeller, idet
150 g fisk pr. uge (tilsvarende en normal portionsstørrelse) erstattede 150 g rødt kød eller fjerkræ pr. uge.

Host

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Address

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg