Research

PhD defense by Thøger Nielsen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Thøger Nielsen, Klinisk Biokemisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Hypercoagulability in multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance

Time

24.11.2020 kl. 13.00 - 16.00

Description

Ph.d.-forsvaret finder sted

Tirsdag d. 24. november 2020 Kl. 13.00

På grund af COVID-19 afholdes forsvaret online. Tilmelding kan ske til inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk

 

Vejledere

Shona Pedersen, Associate professor, PhD
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Clinical Biochemistry, Aalborg University Hospital, Denmark

Søren Risom Kristensen, Professor, Overlæge, dr.med.
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Clinical Biochemistry, Aalborg University Hospital, Denmark


Bedømmere

Carola Elisabeth Henriksson, Associate Professor, MD
Institute for Clinical Medicine, University in Oslo
Department of Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, Norway

Rienk Niewland, PhD
Department of Clinical Chemistry, University of Amsterdam, Netherlands

Parisa Gazerani, Associate professor, Pharm.D, PhD
Department of Health Science and Technology, Faculty of Medicine, Aalborg University, Denmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Myelomatose (MM), er en kræftsygdom i knoglemarven, som øger risikoen for at udvikle venøs tromboemboli (VTE) markant. Monoklonal gammopati af ukendt signifikans (MGUS), et asymptomatisk forstadie til MM, har ligeledes en forøget risiko for udvikling af VTE, dog ikke i lige så høj grad. Nogle af de mulige mekanismer, der er med til at forårsage den øgede trombedannelse, inkluderer øgede mængder af blodets inflammations- og koagulationsproteiner, hyperviskositet og antimyelomatosebehandling. I de seneste årtier har der været en stigende interesse i ekstracellulære vesikler (EV), som er små partikler, der udskilles af flere forskellige celletyper. EV har en dobbelt lipidmembran og det har vist sig, at de er bærere af prokoagulante fosfolipider og koagulationsproteinet vævsfaktor, som er den primære igangsætter af koagulationssystemet. Undersøgelsen af EV og deres potentielle rolle i hæmostase er udfordrende af natur pga. deres størrelse og heterogenitet. De er tilmed svære at isolere og analysere uden interferens fra andre af blodet komponenter. Meget lidt er beskrevet omkring EV og deres mulige rolle i den sygdoms-relaterede risiko for VTE i MM og MGUS.

Denne ph.d.-afhandling er baseret på tre studier, hvor vi undersøger hyperkoagulabilitet i MM og MGUS samt optimerer og andvender en model til undersøgelse af prokoagulante EV. I det første studie undersøger vi generelle tegn på hyperkoagulabilitet i trombocyt-frit plasma fra både MM og MGUS patienter. I det andet studie optimerer vi en model til isolering af EV ved brug af differential ultracentrifugering samt den efterfølgende undersøgelse af deres prokoagulante egenskaber. I det tredje studie identificerer vi forskellige populationer af EV i MM patienter sammenlignet med EV fra raske kontrolpersoner. Dertil undersøger vi hvorvidt behandlingen af myelomatose (herunder højdose kemobehandling med stamcellestøtte vs. konventionel behandling) har en effekt på aktiviteten af prokoagulante EV.

Host

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Registration Deadline

23.11.2020 kl. 12.00

Register at

inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk

Events

See the list