AAU logo
Research

Symposium and PhD defense by Sofie Bünemann Dalsgaard

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved læge Sofie Bünemann Dalsgaard, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: Environmental Asbestos Exposure During Childhood and Cancer Risk Later in Life – A Long-term Register-based Cohort Study

Time

30.04.2019 kl. 10.50 - 17.00

Description

Ph.d. forsvaret finder sted

Tirsdag den 30. April 2019 kl. 14.00
I auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret er på engelsk.

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

Inden forsvaret er der arrangeret symposium samme sted fra kl. 10.30 med deltagelse af de eksterne bedømmere. Programmet for dagen er:


Kl. 10.30 - 11.15 Mesothelioma registry in Lombardy (Northern-Italy)
MD, MPH, PhD Dario Consonni, Italien

11.15 - 11.30 Coffee

11.30 -12.15 Mesothelioma in Casale and the multicenter Italian cohort study on asbestos
Professor Corrado Magnani, Italien

12.15 - 12.30 Asbestos exposure and leukemia
PhD Else Toft Würtz, Aalborg

12.30 - 14.00 Break

14.00 - 16.00 PhD defense
MD Sofie Bünemann Dalsgaard, Aalborg

 

Vejledere

Øyvind Omland, Professor, Dansk Ramazzini Center, Aalborg Universitetshospital

Else Toft Würtz, PhD, Dansk Ramazzini Center, Aalborg Universitetshospital

Oluf Dimitri Røe, PhD, Norges teknisk- naturvidenskabelige universitet

Johnni Hansen, PhD, Kræftens Bekæmpelse

 

Bedømmere

Dario Consonni, PhD, Fondazione IRCCS Ca' Granada - Ospedale Maggiore Policlinico, Italien

Corrado Magnani, Professor, University of Eastern Piedmont at Novara, Italien

Erika Frischknecht Christensen, Professor, Aalborg Universitet, Denmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Asbest er kræftfremkaldende for mennesker. Tidligere studier har vist, at miljømæssig asbesteksponering i nærmiljøet øger risikoen for lungehindekræft, dén kræftform, der er tættest associeret med asbestudsættelse. I Danmark lå den eneste asbestcementproducerende fabrik i Aalborg, hvor den var i drift i perioden 1928-1988. Cirka 620.000 ton asbest (89% hvid asbest) blev importeret i produktionsperioden. Børn, der boede i nærheden af asbestfabrikken, kan potentielt have været eksponeret for asbestfibre i indåndingszonen.

I denne ph.d-afhandling undersøges risikoen for kræft efter miljømæssig asbesteksponering i barndommen for personer, der gik i skole og boede i nærheden af asbestcementfabrikken i Aalborg, Danmark.

Afhandlingen er baseret på tre artikler:

  • Environmetal asbestos exposure in childhood and risk of mesothelioma later in life: a long-term follow-up register-based cohort study.
  • Cancer incidence and risk of multiple cancers after environmental asbestos exposure in childhood - a long-term register-based cohort.
  • A cohort study on cancer incidence among women exposed to environmental asbestos in childhood with focus on female cancers including breast cancer.

 

Host

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Address

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg